PlayStation 4

Достъп до PS4 Safe Mode

Достъп до PS4 Safe Mode

В тази тема ще научите как да получите достъп до функцията за безопасен режим на Playstation 4, която е много проста.

Обикновено безопасният режим се активира, когато вашата конзола не се изключи правилно или когато сменяте твърдия диск на PS4. Може да се появи и при изключване на PS4, когато системата все още работи (което силно ви съветваме да НЕ правите!)

За просто достъп до безопасен режим, задръжте бутона за захранване за поне 7-8 секунди. След това на екрана ще се появи дисплей за безопасен режим.

1. Рестартирайте системата – Приключва безопасен режим и рестартира PlayStation 4 нормално.
2. Промяна на разделителната способност – Променя разделителната способност на екрана на 480p при рестартиране на PlayStation 4.
3. Актуализиране на системния софтуер – Позволява на PlayStation 4 да актуализира системния софтуер чрез интернет, USB устройство или диск.
4. Възстановяване на настройките по подразбиране – Възстановява PlayStation 4 до фабричните настройки по подразбиране.
5. Възстановете базата данни– Сканира устройството и създава нова база данни с цялото съдържание. Тази операция може да отнеме много време в зависимост от типа и броя на елементите.

Достъп до PS4 Safe Mode

6. Инициализирайте PS4 – ВАЖНО: Всички данни и настройки ще бъдат загубени, като изпълните тази стъпка.
Изтрива всички потребителски данни и възстановява PS4 така, сякаш току-що е излязъл от кутията. Тази опция е същата като [Initialize PS4] в менюто (Настройки). Системният софтуер (фърмуер) не се изтрива.
7. Инициализирайте PS4 (Преинсталирайте системния софтуер) – ВАЖНО:Изтрива цялата информация на твърдия диск, включително системния софтуер. Показва се съобщение, което гласи, че USB устройство за съхранение, съдържащо системния софтуер, трябва да бъде свързано. След това можете да потвърдите избора.

Sony обявява нови цветове

Ако имате въпроси можете да ги зададете в Нашата група и страница във фейсбук playstation5.bg